HISTÓRIA CUKRU

Cukrovú trstinu poznali prví­ ľudia vo východnej Ázii už v roku 6000 p. n. l. Informácie o nej rýchlo rozší­rili do Perzie a Indie. Ale až v roku 600 n. l. vynašli Peržania metódu zí­skavania cukru. Veľké hlinené alebo drevené formy kužeľovitého tvaru najprv naplnili horúcou naparenou surovou šťavou. Zo schladenej skryštalizovanej masy cez otvor na špici kužeľa vytekal sirup obsahujúci necukrové látky. Forma sa potom vyklopila a z nej vypadol cukrový kužeľ.

Až v roku 1096 n. l., v čase križiackych výprav, sa o cukre dozvedela aj západná Európa.

Prešlo ešte sedem storočí­, kým sa cukrová repa stala surovinou na zí­skavanie cukru.
V roku 1747 zistil Andreas Sigismund Marggraf, že obsah cukru v cukrovej repe je rovnaký ako v cukrovej trstine. Jeho žiak Franz Carl Achard bol odmenený 50 000 toliarmi, keď cukor z cukrovej repy podaroval pruskému kráľovi Wilhelmovi III. Z týchto peňazí­ kúpil Achard pozemok v Sliezkom Cunerne a vybudoval tam v roku 1801 prvý cukrovar na svete. Cukor bol v tých časoch luxusným tovarom a dovoliť si ho mohla len šľachta.
V súčasnosti sa stal cukor z luxusného tovaru, ktorý bol v minulosti balený do uzatvárateľných strieborných dóz, základným potravinárskym tovarom.


Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9
SK - 914 01
Trenčianska Teplá
tel.: +421 32 6558 646
fax.: +421 32 6558 505

eMail