» Spoločnosť » IMS 

IMS

Integrovaný manažérsky systém

V snahe o udržanie svojej konkurencieschopnosti na európskom trhu s cukrom využí­va spoločnosť Považský cukor a.s. viaceré nástroje na zlepšenie a zefektí­vnenie vnútorných procesov spoločnosti. Jedným z nich je aj implementovanie manažérskych systémov, ktoré vyžadujú schopnosť preukazovateľnosti neustáleho zlepšovania.

  

V súčasnosti má spoločnosť vybudovaný INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM (skr. IMS) pozostávajúci zo štyroch systémov, pre ktoré je aj držiteľom certifikátov.

         
Politika IMS
Ďalej  


        
Certifikát
OHSAS 18001:2007
Ďalej  


        
Certifikát
ISO 14001:2015
Ďalej  


        
Certifikát
FSSC 22000 V4.1
Ďalej  


        
Certifikát
ISO 22000:2005
Ďalej  
   
       

Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9
SK - 914 01
Trenčianska Teplá
tel.: +421 32 6558 646
fax.: +421 32 6558 505

e-mail: info.sk@nordzucker.com

Zodpovedná osoba nad ochranou osobných údajov:
CBsoft, s.r.o.
tel.: +421 948 022 646
e-mail: dpo@cbsoft.sk