Zodpovedná osoba pre komunikáciu s akcionármi spoločnosti: 
Vladimíra Frohnová 
výkonný asistent predstavenstva / externá komunikácia 
Executive Assistant to the Management Board / External Communication
Považský cukor a.s, Member of Nordzucker Group,
Cukrovarská 311/9, SK 914 11 Trencianska Teplá 
Tel.:  +421 32 6558 500 
Fax:  +421 32 6558 502 
Mobil: +421 911 524 036  
Email:Vladimira.Frohnova{@}nordzucker[.]com

Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9
SK - 914 01
Trenčianska Teplá
tel.: +421 32 6558 646
fax.: +421 32 6558 505

e-mail: info.sk@nordzucker.com

Zodpovedná osoba nad ochranou osobných údajov:
CBsoft, s.r.o.
tel.: +421 948 022 646
e-mail: dpo@cbsoft.sk