Nordzucker - Profil


Kompetencia v sladkom - všetko sladké z jednej ruky

 
Nordzucker ako jeden z hlavných výrobcov cukru v Európe spolu so svojimi pestovateľmi cukrovej repy trvalo zásobuje obyvateľstvo cukrom ako aj ďalší­mi produktmi a to hlavne krmivami pre zvieratá.

 

V spoločnom podnikaní­ Nordzucker so svojimi obchodnými partnermi Cristal Union a ED&F Man zabezpečuje pre potravinársky priemysel spracovávajúci cukor, pre retail a pre konečných spotrebiteľov celej Európy rozsiahly sortiment cukru, ako aj s tým spojený zákazní­cky servis.

 

Nordzucker tiež pokračuje v nastúpenom kurze expanzie na európskom trhu s cukrom. Pri výrobe viac než 1,6 mil. ton cukru dosiahol podnik v hospodárskom roku 20062007 s počtom cca. 3.600 pracovní­kov obrat vo výške 1,2 miliárd €.


Považský cukor a.s.
Cukrovarská 311/9
SK - 914 01
Trenčianska Teplá
tel.: +421 32 6558 646
fax.: +421 32 6558 505

e-mail: info.sk@nordzucker.com

Zodpovedná osoba nad ochranou osobných údajov:
CBsoft, s.r.o.
tel.: +421 948 022 646
e-mail: dpo@cbsoft.sk